Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
A- A+
rehber

TEKİRDAĞ ADLİYESİ TELEFON REHBERİ

TEKİRDAĞ ADALET SARAYI DAHİLİ TELEFON REHBERİ
Santral Numaraları0282 261 20 09
0282 262 48 55
0282 262 66 63 
0282 261 88 29
0282 261 84 05
0282 261 86 05
Faks
0282 263 22 77
KALEMLER
BİRİMİADI - SOYADIDAHİLİ BİRİMİADI - SOYADIDAHİLİ 
Cumhuriyet BaşsavcılığıÖzel Kalem10111. 2. Sulh Ceza Hak.
1.-2. İnfaz Hakimilği
Ceza Mah. Ön Büro
Yazı İşleri Müdürü
Şenol KARATAŞ1819-1526
Adalet Komisyonu Başk.Özel Kalem10311. Sulh Ceza HakimliğiKalem 1825
Cumhuriyet Başsavcı
 Vekili
Özel Kalem10212. Sulh Ceza HakimliğiKalem1833-1832
Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdür VekiliAltan BOSKAN10911. İnfaz HakimliğiKalem1530-1529
Komisyon Yazı İşl. Müd.F. Fahri ÖZDEMİR20442. İnfaz HakimliğiKalem2019-2022
Komisyon KalemiKalem2045-2046-2048Çocuk Mahkemesi
Yazı İşleri Müdürü
 1661
İdari İşler Müdürü ve Müdür Vekiliİsmail ÖZTÜRK
Ahmet DOĞAN
1076-1077Çocuk MahkemesiKalem1562-1661
1564-1666
İdari İşler Müdürlüğü
Maaş ve Ödemeler
Kalem 1055-10481. Asliye Hukuk Mah. Yazı İşl. Müd.Hacer TOPÇU1740
İdari İşler Müdürlüğü
Kırtasiye ve Malzeme
Kalem10551. Asliye Hukuk MahkemesiKalem1735-1741
1736
İdari İşler Müdürlüğü
Posta Bürosu - Sarf Kararları
Kalem1051-10852. Asliye Hukuk Mah. Yazı İşl. Müd.Kadriye
YOZGATOĞLU
1749
Bakanlık Muh. BürosuKalem1149-11472. Asliye Hukuk MahkemesiKalem1746-1743
Hazırlık Bürosu-1Kalem1475-1476
1478
3. Asliye Hukuk Mah. Yazı İşl. Müd.Işıl IŞIK1854
Hazırlık Bürosu-2Kalem1482-1481
1483-1485
3. Asliye Hukuk MahkemesiKalem1852-1752 1751
Hazırlık Bürosu-3Kalem1490-1487
1494
1. ve 2. Aile Mahkemesi Yazı İşl. Müd.Tekin GÖKKAYA1730
Hazırlık Bürosu-4Kalem1496-1495
1501
1. Aile Mahkemesi Kalem1732-1733
Hazırlık Bürosu-5
(Terör Büro)
Kalem1503-1504
1505
2. Aile MahkemesiKalem1261-1262
Müracaat BürosuKalem1276-1278
1279
İş Mahkemeleri Yazı İşl. Müd. 1802
Talimat Bürosu- Arşiv ve OtopsiKalem1212-12141. İş Mahkemesi Kalem1222-1223
Zamanaşımı Bürosu
(Daimi Arama)
Kalem12692. İş Mahkemesi Kalem1803-1801
Tarama BürosuKalem Kadastro Mah. Yazı İşl. Müd.Özgür NAZIR1518
Muhabere BürosuKalem1198-1203Kadastro MahkemesiKalem1525
Uzlaştırma BürosuKalem1307İcra Ceza- İcra Hukuk Yazı İşl. Müd.Mümin DEMİR1517
Seri Yargılama BürosuKalem1213İcra Ceza- İcra Hukuk MahkemesiKalem1609-1610
Emanet BürosuKalem16831. Sulh Hukuk Mahk. Yazı İşl. Müd.Himmet Sinan
DOĞANCI
1232
İlamat ve İnfaz Yazı
 İşleri Müdür Vekili
Hasibe DALLI14341. Sulh Hukuk MahkemesiKalem 1229-1230 1231 
Taşra İlamat BürosuKalem1235-1089
1237-1094
2. Sulh Hukuk Mahk. Yazı İşl. Müd.Ayşe IŞIK1378
İlamat ve İnfaz KalemiKalem1467-1468
1469
2. Sulh Hukuk MahkemesiKalem 1377
Yerel İlamat MasasıKalem1428-1430Arabuluculuk Yazı İşl. Müd.Erhan AKSANKUR2033
İnfaz Ön BüroKalem Satış MemurluğuErhan AKSANKUR2036
1. Ağır Ceza Mahk.
Yazı İşleri Müdürü
Neşe ÖZEN2154Arabuluculuk BürosuKalem 2032
1. Ağır Ceza Mah
 1. Heyet
Kalem2064-2063 2155Hukuk Mahkemeleri Ön Büro
Tevzi 
Kalem 1848-1939
1. Ağır Ceza Mah
2. Heyet
Kalem1838-1842 1841Ceza Mahkemeleri Ön BüroKalem 1945-1946
2. Ağır Ceza Mahk.
Yazı İşleri Müdürü
Semra HARPUT2097Savcılık Ön BüroKalem 1410
2. Ağır Ceza MahkemesiKalem2105-2106
2102-2104
VezneKalem 1419
3. Ağır Ceza Mahk.
Yazı İşleri Müdürü
 2161Adli Sicil BürosuKalem 2183
3. Ağır Ceza MahkemesiKalem2170-2169Bilgi İşlem BürosuKalem 1540-1541-1543
1. Asliye Ceza Mah.
Yazı İşleri Müd.
Engin IRMAK2149Uyap Uzman KullanıcılarıKalem 1538
1. Asliye Ceza Mah.Kalem2151-2152
2146
Teknik İşler Bürosu
(Elektrik - Elektronik - Makine - Mobilya)
Kalem 1546-1547
1535-1536
2. Asliye Ceza Mah.
Yazı İşleri Müd.
Fatma AKMAN2144Avukat Bekleme Odaları 1396-1911
2. Asliye Ceza Mah.Kalem2138-2142
2145
Şoför Odası 1554-1394
3. Asliye Ceza Mah.
Yazı İşleri Müd.
Nurdan MERİÇ2128Danışma 2191
3. Asliye Ceza Mah.Kalem2133-2132Bay Kuaför 2051
4. Asliye Ceza Mah.
Yazı İşleri Müd.
Mehmet KONMAZ1985Bayan Kuaförü 2052
4. Asliye Ceza Mah.Kalem1986-1987
1989
Kazan DairesiMuhterem KURTULCUK1310
5. Asliye Ceza Mah.
Yazı İşleri Müd.
Mehtap GÜL1673   
5. Asliye Ceza Mah.Kalem1675-1662
1676
   
6. Asliye Ceza Mah.
Yazı İşleri Müd.
 1970   
6. Asliye Ceza Mah.Kalem1667   
7. Asliye Ceza Mah.Kalem2163-2164   
 ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
   Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü PsikologMustafa TERZİOĞLU1817
   Psikolog  1814
   Sosyal ÇalışmacıYasemin BAKSİ1815
   Sosyal Çalışmacı  
   Adli Destek ve Mağdur HizmetleriBüro 
   İDARE - VERGİ MAHKEMELERİ
   İdare-Vergi Mah. Ön Büro 2188
   1. İdare Mahkemesi Yazı İşleri MüdürüSevgi OKYAY1718
   1.İdare Mahkemesi KalemiKalem 1715-1721
   VezneDilek DİREK KAĞITÇI2188
   Heyet OdasıHeyet Odası1979
   2. İdare Mahkemesi Yazı İşleri MüdürüFatih ŞEKER1240
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ2. İdare Mahkemesi KalemiKalem 1246-1241
Dent. Serb. MüdürüSeviyya SANCI1588Heyet OdasıHeyet Odası1791
Eğitim ve İyileştirme
 Bürosu
Kalem1592-1587
1590-1591
Santral0282 261 80 72
0282 261 80 73
 
Değerlen. Ve Planlama
Bürosu
Kalem1580-1582
1583-1577
Vergi Mahkemesi Yazı İşleri Müdür VekiliNermin AYKUT1255
İnfaz BürosuKalem1596-1598
1599
Vergi Mahkemesi KalemiKalem 1253
İnfaz BürosuKalem1600-1601
1602
Heyet OdasıHeyet Odası1771
İnfaz BürosuKalem1571-1574Santral 0282 261 22 65
0282 261 22 66
 
Denetim BürosuKalem1566ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kayıt Kabul BürosuKalem1586Adli Tıp Şube MüdürüDr. Çetin KÖSE1687
Gelen Evrak BürosuKalem1589Adli Tıp UzmanıDr.Kıymet KÖYBAŞI1689
İdari ve Mali İşler BürosuKalem1589Adli Tıp Şube MüdürlüğüKalem1688
   BARO BAŞKANLIĞI
ÇAY OCAKLARI - KAFETERYALARBaro BaşkanıBaşkan Odası1918
Çay OcağıBaşsavcılık1090Baro KalemiKalem1392-1920
Çay OcağıSavcılık -1 Kat1558Avukat Toplantı Odası 1911
Çay OcağıKomisyon Katı2174SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
Çay Ocağı.-3. Kat2069İl-İlçe Seçim Müdürü 1934
KafeteryaHakim - Savcı2017İl-İlçe Seçim MüdürlüğüKalem 1935
Kafeterya.-4. Kat Kafeterya1405POLİS VE GÜVENLİK NOKTALARI
   Polis NoktasıHalk Girişi1944
   Jandarma Noktası 1420
   NezarethaneKolluk Bekleme Odası1302
Adres

100.Yıl Mahallesi Barbaros Caddesi 59100 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ

Telefon

0282 261 20 09 - 261 84 05 - 261 86 05 - 262 48 55 - 262 66 63 - 261 53 81 - 261 92 25 - 262 14 13 - 262 21 10 - 260 18 52 - 261 17 43 - 263 50 33

Fax : 0282 263 22 77

E-Posta